409_26 Kemény István gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_26 Kemény István gyűjteménye

 

Az ún. Romakutatás sorozat a Kemény István nevével fémjelzett 1971-es, a magyarországi cigányság helyzetét feltérképezni kívánó reprezentatív felmérés anyagait tartalmazza. A terepmunkások kaptak egy-egy megyét, ahol a kijelölt településeken a mintavételi előírásoknak megfelelően fel kellett venniük a szükséges számú kérdőívet. Ezen túl az interjúterv előírásait és tematikáját követve magnós interjúkat is készítettek, saját döntésük alapján, erre alkalmasnak ítélt cigány interjúalanyokkal, illetve a cigányság életében fontos szerepet játszó intézmények (elsősorban a helyi tanácsok, iskolák és a rendőrség) cigányokkal rendszeres kapcsolatban álló nem cigány képviselőivel. A gyűjtemény hozzáférhető és szabadon kutatható. Kutatás finanszírozója: Minisztertanács Tanácsügyi Hivatala. Kutatás vezetője: Kemény István. Dokumentumok száma: 283 db.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül

Legújabb beküldések