409_04 Kovács Éva gyűjteménye

20. század hangja archívum adattár

409_04 Kovács Éva gyűjteménye

 

Kutatás leírása: (1) A lakosság fogadókészsége. Az „idegen” és a „külföldi” diskurzusa Magyarországon c. kutatás témája az idegennel, a külföldivel kapcsolatos attitűdök élettörténeti gyökereinek vizsgálata különböző társadalmi csoportok esetében (taxisok, szállodai alkalmazottak, tolmácsok, külföldi cégtulajdonostárssal együttműködő vállalkozók, menekült táborok alkalmazottai, bevándorlási hivatal alkalmazottai, nyomozók, a volt keleti tömb állampolgáraival házasodók). A kutatás során kontroll-interjúk készültek olyanokkal, akik jószerivel semmilyen kapcsolatban nincsenek külföldi állampolgárokkal. (2) A Kádár-korszak társadalmi emlékezete c. kutatás témája különböző társadalmi csoportok (németek, romák, szlovákok, zsidók, hajléktalanok, „disszidensek”, arisztokraták és káderek) emlékezete a Kádár-korról. (3) Kint és bent – háromszor. Témája: határ menti falusi közösségek (Old, Mocsa, Bedő, Tiszakerecseny) megélhetési stratégiái. A gyűjtemény korlátozottan hozzáférhető. Kutatás időpontja: 2002-2005 és 2009-2011. Kutatásvezetője: Kovács Éva. Dokumentumok száma:720.

Sorozatok ezen gyűjteményen belül

Legújabb beküldések

  • Szigeti, László; Vidra, Zsuzsa (2010)
  • Kruskovics, Anett (2009)
  • Fleck, Gábor; Ábrán, Ágota (2010)
  • Ismeretlen szerző (2009)
  • Váradi, Mónika (2009)